Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

Asociatia Brokerilor - Facebook


Revista presei
  
Comitetul Selectat de Experti pentru Evaluarea Masurilor de Combatere a Spalarii Banilor – MONEYVAL (fost PC-R-EV) a fost înfiintat în anul 1997. Scopul Comitetului Moneyval este de a se asigura ca statele au sisteme eficiente de combatere a spalarii banilor si finantarea terorismului in vigoare si acestea sunt in conformitate cu standardele internationale relevante in acest domeniu. Astfel de standarde includ, de exemplu: Cele 40 Recomandari FATF (Grupul de Actiune Financiara Internationala) , precum si Cele 9 Recomandari Speciale FATF, Conventia ONU privind traficul ilicit de narcotice, droguri si substante psihotrope, adoptata la Viena, in anul 1988, Conventia ONU privind criminalitatea organizata transfrontaliera, adoptata la Palermo, in anul 2000, Directivele relevante ale Uniunii Europene privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului si Conventia Consiliului Europei privind spalarea, depistarea, blocarea si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni, adoptata la Varsovia, in anul 2005. Rapoartele de evaluare furnizeaza recomandari detaliate privind modul de îmbunatatire a eficientei sistemului national de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, precum si a capacitatii statelor de a coopera la nivel international in acest domeniu.

Membrii Comitetului aleg pentru o perioada de 2 ani Presedintele si Vicepresedintele, care împreuna cu alti trei membrii selectati formeaza Biroul. Acesta pregateste activitatea Comitetului. Comitetul este asistat de catre un Secretariat din cadrul Consiliului Europei.

MONEYVAL are 28 membrii permanenti, printre care si România, doi membrii temporari si observatori. Oficiul activeaza în cadrul MONEYVAL, atât prin contributiile sale în cadrul Reuniunilor Plenare, prin participarea expertilor români propusi ca evaluatori in cadrul unor misiuni de evaluare (ex: evaluarea Bulgariei, Republicii Moldova, Andorei, Albaniei, Lituaniei, Federatiei Ruse, Muntenegrului, Azerbaidjanului), cât si prin participarea la diverse grupuri de lucru (ex. grupul de lucru pe tipologii al Moneyval).

In calitate de membri ai Comitetului Moneyval, reprezentantii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor participa si la întâlnirile organizate de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF).
Asociatia Brokerilor intretine acest website pentru a facilita accesul membrilor sai la informatiile referitoare la sanctiunile internationale, precum si la cele ale listelor de sanctiuni internationale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, conform Regulamentului nr.9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Scopul nostru este acela de a prezenta autoritatile compentente in domeniu, atat la nivel national, cat si international si de a crea o interfata de cautare a informatiilor legate de sanctiunile internationale.
Cu toate acestea, Asociatia Brokerilor nu îsi asuma niciun fel de raspundere sau obligatie cu privire la informatiile preluate de la aceste autoritati in cadrul websiteului.
Copyright 2006 - 2020 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne