Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

Asociatia Brokerilor - Facebook


Revista presei
  
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se infiinteaza ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

ASF este autoritatea competenta din România in sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, si are atributiile si competentele stabilite prin acesta, exercitate in conformitate cu prevederile statutului propriu.

ASF este autoritatea competenta din România in sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale si manipularile pietei, cu modificarile si completarile ulterioare.

ASF este autoritatea competenta din România in sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

ASF este autoritatea competenta la nivel national pentru aplicarea si urmarirea respectarii actelor normative de directa aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, in domeniile prevazute de prezentul act normativ, precum si pentru transpunerea si implementarea in legislatia nationala a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum si al altor autoritati europene.

ASF este unica autoritate nationala competenta pentru reprezentarea intereselor României in cadrul Organizatiei Internationale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autoritatii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete – ESMA, Autoritatii Europene de Supraveghere pentru Asigurari si Pensii Ocupationale – EIOPA si Asociatiei Internationale a Supraveghetorilor in Asigurari – IAIS, fiind memba de drept a acestor autoritati internationale, in baza legislatiei internationale aplicabile."

Reglementari ASF


Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori este un operator de piata care administreza mai multe piete de instrumente financiare. Tranzactionarea instrumentelor cotate la Bursa este realizata in baza unui set de regulamente si proceduri proprii adoptate de catre Consiliul Bursei. Acestea intra in vigoare de la data aprobarii prin decizie de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Regulamentele si procedurile BVB se aplica societatilor emitente si intermediarilor.

Reglementari emise de Bursa de Valori Bucuresti


Depozitarul Central

Depozitarul Central este o institutie fundamentala a pietei de capital, care asigura compensarea si decontarea tranzactiilor bursiere, precum si evidenta registrelor societatilor emitente. Depozitarul central este o societate pe actiuni, membra a grupului Bursa de Valori Bucuresti, care presteaza servicii emitentilor, intermediarilor si detinatorilor de instrumente financiare.

Depozitarul Central este institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul CNVM nr. 13/2005, privind autorizarea si functionarea Depozitarului Central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, avand calitatea de administrator al unui sistem de plati care asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, modificat si completat prin Regulamentul BNR nr. 9/2005.

Cadrul juridic aplicabil Depozitarului Central
Copyright 2006 - 2020 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne