Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

Asociatia Brokerilor - Facebook


Revista presei
  
Vrei sa devii Consultant de Investitii Financiare?

Profesionistii din piata de capital din Romania vor fi lectorii tai in cadrul cursurilor de Consultanti de Investitii Financiare, organizate de catre Asociatia Brokerilor (vezi programarea desfasuratorului cursurilor Consultanti de investitii pentru anul in curs).

Cursurile sunt avizate de Autoritate de Supraveghere Financiara prin Avizul nr. 126/09.04.2019. Programa cursurilor pentru formarea si evaluarea personalului care presteaza serviciul de consultanta de investitii respecta cerintele pct. 18 din Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunostintelor si competentelor si acopera cerintele incidente activitatii acestui personal, rezultand din prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate si ale actelor de punere in aplicare, dupa caz, adoptate de Comisia Europeana si emise in temeiul Directivei 2014/65/UE si al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum si cu cerintele reglementarilor ESMA emise in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.

Pe parcursul orelor de curs, participantii pot aprofunda notiuni despre:

  • tipuri de piete financiare
  • tipuri de instrumente financiare tranzactionate pe piata de capital
  • norme deontologice si profesionale ce reglementeaza activitatea consultantilor de investitii
  • contabilitatea financiara
  • analiza fundamentala (indicatori) - evaluarea obligatiunilor, titlurilor de stat si titlurilor de participare la fondurile mutuale
  • analiza fundamentala - metode de evaluare
  • analiza tehnica
  • alegerea strategiei de tranzactionare in functie de profilul investitorului
  • management de portofoliu - studii de caz

Activitatea de Consultanta de investitii implica furnizarea de recomandari personale unui client, la cererea sa sau la initiativa firmei de investitii, in ceea ce priveste una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare. Consultantul de investitii este persoana fizica sau juridica autorizata de A.S.F. care presteaza cu titlu profesional servicii de consultanta de investitii cu privire la instrumente financiare.

Dupa sustinerea si promovarea examenului aferent cursului de Consultant de investitii, la Asociatia Brokerilor, cursantul va primi un Certificat de promovare a examenului.

Eliberarea Certificatului de de promovare a examenului nu certifica prestarea autorizata a serviciilor si activitatilor de investitii prevazute de Legea nr. 126/218 privind pietele de instrumente financare, ci doar atesta promovarea unui curs pe piata de capital organizat de un organism de formare profesionala. Detinatorul Certificatului de absolvire / Atestatului poate presta serviciile si activitatile de investitii prevazute de Legea nr. 126/218 privind pietele de instrumente financare exclusiv in baza autorizatiei emise de catre A.S.F..
Programare cursuri Consultanti de investitii financiare
Cod Perioada desfasurare Data Examen
CI - II 2020 27-31 ianuarie 2020 -
CI - III 2020 10-14 februarie 2020 -
CI alte perioade stabilite la cerere, pentru grupe de cursanti de minim 10 persoane


Descrierea programului
Inscriere
Tarif
Copyright 2006 - 2020 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne